Muhammet Yumuşakipek29 Makale

Güç ve Var Olmak Anı

Hayatın en temel yargısı nedir sizce, bence bunun cevabı var olmaktır. Bizler hep var olmak isteriz. Devletler var olmak isterler, kurumlar var olmak isterler, Var olma mücadelesi değil midir zaten hayat?

Doğada en güçlüler ayakta kalır, ya yaşamda da öyle midir bu?

Bence biraz mantıksal tutarlılığı var, doğa ve yaşam iç içe geçmiş olan iki kavramsal çerçevedir. Asıl olan burada güç denilirken ne anlatılmak istenildiğidir. Güç hakkında bugün bildiklerimiz yarın geçerli olmayacaktır. Güç kavramı sürekli olarak kontrol edilebilen bir öngörü değildir ve sürekli güncellenmektedir.

Peki ben biraz güç kavramını açmak istiyorum, fiziksel güç, mekanik güç, ekonomik güç, sezgisel güç, web güç ve yumuşak güç en bilinen güç çeşitleridir. Bunların başlıcaları arasında en temel olarak

Dünyada en çok okunan haberler, gazete tirajları, sosyal medya abone sayıları, bir çeşit baskı grubu oluşturmakla beraber web güç adlı kavramı oluşturmaktadır.

Yumuşak güç devletler arası ilişkilerin yönetiminde kullanılan bir yöntemdir. Kültür, Toplumsal aidiyet ile sıkı sıkıya bağlı olarak hareket etmektedir. Yumuşak güç kullanılarak kültür aşınması yaratmak oldukça kolaydır.

Yumuşak güç kullanılarak yeni dünya düzeninde kural koyucu bir rolde olmak mümkündür.

Yumuşak güç ekonomik gücü de kapsar niteliktedir, özellikle beyin göçünde ekonomik güç dikkate alınır ve bu devamında yumuşak güç etkisi olarak yansır.

Dikkat ederseniz artık dünyadaki siyasal mücadele kültürel savaşlar olarak karsımızdadır.

Bir ülkenin önde gelen aydınlarının zihinsel formatı yaptırılıp o ülke aleyhine büyük iddialar oluşturmak bir yumuşak güç teoremidir.

Türkiye olarak biz yumuşak güç kullanabiliyor muyuz sizce?

Dün NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı, dikkat çeken ne vardı bu toplantıda, yumuşak gücü en iyi kullanan devlet başkanları kimlerdi, bu soruların cevabını detaylara bakarak bulabilirsiniz.

Benden size ipucu, Dikkat edin bir fotoğraf karesindeki duruş dahi yumuşak güçtür.

Gel gelelim ki yumuşak güç her zaman olumlu sonuçlar doğurmaz. Kim tarafından ne amaçla kullanıldığı önemlidir. Özellikle web güç adını verdiğim kavram yumuşak güç çerçevesini derin çizen bir kavramdır. Görmekteyiz ki bir ülkenin bilgileri saniyeler içinde hack edilebilmektedir. Ülkede bir anda tüm merkezi kurumlar dahil olmak üzere bütün kurumların hack edildiğini bir düşünün, neler olmazdı değil mi? Vurguncular, karaborsacılar, yağmacılar vb.

İşte bu yüzdendir ki ülkeler kendi güvenlik duvarlarını korumak ve sürekli güncellemek durumundadırlar. Bu da büyük maliyetler içermektedir. Ve ülkeler bu maliyetleri karşılamak zorundadırlar.

Aslında dini güç ya da metafizik güç olarak bilinen kavramı yazmadım, çünkü bu konu uzun tartışmalar içerecek bir konudur.

Orta çağ karanlığına kadar sürükleyen bir yolculuğa başlatır bizleri. Dinsel gücü bir başka yazının konusu olarak ele alacağım.

Özellikle Türk devletlerinde yeri ve önemi çok büyüktür, örnek vereyim kut anlayışı.

Bir sonraki yazıda dini güç ve etkileri üzerine konuşacağız.

Esen kalın sevgiyle kalın…

Yorum Yaz