Abdülkadir Kaçar23 Makale

İyi Arkadaşı Olmalı İnsanın...

Sevgiye, saygıya, hoşgörüye, yüksek anlayışa ve bağışlamaya erdemli olmalı…

Yardımlaşmada sınır tanımamalı…

Mert, dürüst, cesur, özverili, sadakatli soylu, DNA’sıyla oynanmamış…

Bir lokmayı paylaşmayı bilmeli…

Birinin başarısıyla diğeri onur duymalı; ondan daha çok sevinebilmeli…

Farkında olmadan yaptığı kusurunu affetmeli…

Bilmeden yaptığı hatalarını örtmeli…

Asla alıngan olmamalı…

Geçmişte birlikte yaşanan olumsuzlukları;

Yıllarca içinde biriktirip;

Fırsatını bulduğunda saldırmamalı;

İnsanı çirkinleştiren küsme ilkelliğini göstermemeli… Kin, nefret, hırs, intikam, dedikodu, diğer insanlarla arasını bozma gibi olumsuzluklardan uzak olmalı…

İyi arkadaş beden ve ruhuyla her zaman barışık yaşamalı…

Her daim bilgece güleç yüzlü…

Her sıkıntıda kucaklayıcı davranmalı…

Hastalıkta, sağlıkta daima yanında olmalı…

Başkaları aleyhinde konuşurken; orada arkadaşını savunmalı…

Ondan bilgi getirip, söylediklerine bire bin katıp ona iletip; bozgunculuk-münafıklık-yapmamalı…

Farkında olmadan böyle bir davranışı varsa da açıkça arkadaşından özür dilemeli…

Sudan bahanelerle küsmemeli…

Bir başarı kazandığında diğerinin;

-Tebrik edebilmeli… Başarandan daha da çok sevinebilmeli…

Kariyerini, aldığın evi, otomobili, cep telefonunu, ev eşyalarını kıskanmamalı…

Kendinin yapamadığını yapan arkadaşına destek olmalı…

Arkadaşını insanların sevmesinden kıskanmamalı…

İçinde erik kuruları biriktirip, bazı zor zamanlarda telefonunu engellememeli…

Her konuyu uygarca konuşarak çözmeli…

-On yıl önce bana şöyle davranmıştın…

-Otomobilde giderken bana ters bakmıştın…

-Saç tıraşımı eleştirmiştin…

-Sözcüklerimi eleştirmiştin…

-20 yıl önce sınavda bana yardım etmemiştin…

Gerçek arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur…

Aristo…

..

Arkadaşla ilgili bazı özdeyişler şöyle;

-Sağlam, değişmeyen, hep aynı kararda olan dostlar seçelim Cicero…

-Arkadaş arkadaşlığını kanıtlayana kadar arkadaş değildir… Fletcher

Arkadaşla Bağdat’a gidilir… Türk Atasözü…

Şurası unutulmamalıdır ki;

Her insanın psikolojisi bazen bozulabilir;

Hayatın ağır ve olumsuz koşulları onu sarsabilir…

Umulmadık hastalıklar hatta ölümler bile olabilir…

Koşullar ne olursa olsun arkadaş arkadaşını terk etmemeli;

Varsa hataları oturup uygarca konuşup tartışıp, doğruyu sözde değil; özde bulmaya çalışmalı…

-Ben bilirim, benim söylediğimi yapacaksın, ya da gibi olumsuz tehdit, şantaj, dedikodu mikrobuyla saldıran arkadaş düşmandır…

Gerçek dostu-arkadaşı bulmak zor, kaybetmek kolaydır…

İnsanın iyi arkadaşları olmalı; mezara kadar sır saklamalı; onu kendi gibi bilmeli, hatalarını örtmede gece gibi olmalı diyor Mevlana 7 öğüdünde bakın neler söylüyor;

Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

Hoşgörülükte deniz gibi ol.

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. 

Ne mutlu böyle arkadaşları olanlara…

Yorum Yaz